Kalendarze Świata #6

Czas na kolejną część serii, w której przedstawiamy Wam kalendarze świata. Dziś pora na kalendarz rzymski.

Kalendarz rzymski był kalendarzem księżycowym, którego używano do reformy Juliusza Cezara, tj. do 46 roku p.n.e.

Лобачев Владимир

Początkowo rok rzymski liczył sobie 304 dni podzielonych na 10 miesięcy. Taki rok w kalendarzu rzymskim nosił nazwę roku Romulusowego. Zawierał 4 miesiące po 31 dni i 6 miesięcy po 30 dni. Po 304 dniach rozpoczynał się 61-dniowy okres zimowy.

Nazwy miesięcy w kalendarzu rzymskim brzmiały następująco:

 • Martius (31 dni)
 • Aprilis (30 dni)
 • Maius (31 dni)
 • Iunius (30 dni)
 • Quintilis (31 dni)
 • Sextilis (30 dni)
 • September (30 dni)
 • October (31 dni)
 • November (30 dni)
 • December (30 dni)

Około VII, bądź VI wieku p.n.e. wprowadzono rok liczący 365 dni. Dodano miesiące “Februarius” i “Ianuarius”, które w 450 r. p.n.e. przestawiono w kolejności. Po dodaniu tych miesięcy, kalendarz rzymski prezentował się następująco:

 • Martius (31)
 • Aprilis (29)
 • Maius (31)
 • Iunius (29)
 • Quintilis (31)
 • Sextilis (29)
 • September (29)
 • October (31)
 • November (29)
 • December (29)
 • Ianuarius (29)
 • Februarius (28)

Pierwotnie pierwszym miesiącem roku w kalendarzu rzymskim był marzec, a 15 marca konsulowie rozpoczynali swoje urzędowanie. W 153 r. p.n.e. przesunięto początek roku na 1 stycznia, tak, aby konsulowie zdążyli na sezon działań wojennych w Iberii. Rzymscy urzędnicy byli wybierani tylko na roczną kadencję, więc taki układ ustalił początek cyklu pracy administracyjnej na styczeń.

Kleuske

Początek roku urzędowego przesunięto na 1 stycznia, ale pierwszym miesiącem roku sakralnego w kalendarzu pozostał marzec. Dlatego luty jest do tej pory miesiącem najkrótszym i to do niego dodaje się dzień w roku przestępnym. Jest to relikt stanu, kiedy luty był ostatnim miesiącem roku.

W 46 r. p.n.e. nastąpiła reforma Juliusza Cezara i od tamtej pory obowiązywał tzw. kalendarz juliański.

X