Kalendarze Świata #5

Czas na kolejną część serii, w której przedstawiamy Wam kalendarze świata. Dziś pora na francuski kalendarz rewolucyjny.

Kalendarz rewolucyjny został wprowadzony we Francji 5 października 1793 roku, przez Konwent Republikański. Kalendarz obowiązywał do stycznia 1806 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte podpisał akt prawny przywracający Kalendarz gregoriański.

Lata liczono w nim od 22 września 1792 roku, czyli od daty ustanowienia pierwszej republiki francuskiej. Długość roku nie zmieniła się i pozostała ta sama co w kalendarzu gregoriańskim.

Święta kościelne zastąpiono świętami narodowymi, gdzie dzień zdobycia Bastylii był najważniejszym świętem w kalendarzu.

Rama

Miesiąc nie był podzielony na tygodnie, lecz na 3 równe dekady, po 10 dni każda. Każdy dzień nazywany był po prostu liczebnikami porządkowymi (Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień etc.). Dziesiąty dzień pełnił rolę niedzieli, czyli był uznawany za święty i wolny dzień.

X