Kalendarze Świata #4

Czas na kolejną część serii, w której przedstawiamy Wam kalendarze świata. Dziś pora na kalendarz radziecki.

Jego pełna nazwa brzmiała: “Radziecki kalendarz rewolucyjny”. Został wprowadzony w 1929. roku i pełnił tylko pomocniczą rolę obok obowiązującego kalendarza gregoriańskiego. Układ kalendarza radzieckiego przypominał kalendarz gregoriański. Różnił się od niego jedynie długością tygodnia, który wynosił najpierw 5, a następnie 6 dni.

Nie był to jednak główny kalendarz obowiązujący w ZSRR. Obowiązywał bowiem jedynie na terenach zakładów przemysłowych i miał na celu organizację dni pracy i dni wolnych. Poniżej kartka z kalendarza radzieckiego, a konkretnie dzień 12.12.1937, czyli dzień wyborów do Rady Najwyższej ZSRR.

Pomiędzy rokiem 1929, a 1931 tydzień składał się z 5 dni. System przydzielania dni wolnych wprowadzał jednak spory zamęt i był przedmiotem nieporozumień. Robotnicy dzieleni byli bowiem na 5 grup, którym przydzielano poszczególne kolory i każda grupa miała wolne innego dnia. W grudniu 1931 roku w skład kalendarza wchodziło już nie 5, a 6 dni w tygodniu. Dopiero w 1940 roku powrócono do 7-dniowego tygodnia.

Numeracja lat była kontynuacją systemu kalendarza gregoriańskiego, lecz czasami stosowano zapis liczący lata od rewolucji. Dla przykładu, czterdziesty rok od Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

X