Kalendarze Świata #11

Czas na kolejną część serii, w której przedstawiamy Wam kalendarze świata. Dziś pora na kalendarz bizantyński.

Kalendarz ten był oficjalnie używany w cesarstwie bizantyjskim 1453 roku, czyli do jego upadku. Za ówczesnych czasów, kalendarz nazywany był kalendarzem rzymskim, gdyż określenie “Bizancjum” zostało użyte ok. 100 lat po upadku cesarstwa.

Kalendarz bizantyński obowiązywał na terenie Bizancjum i na terenach, które w średniowieczu zostały schrystianizowane przez cesarstwo.

Kalendarz bizantyński oparty był na kalendarzu juliańskim. Początek roku przypadał jednak na 1 września.

Lata w kalendarzu bizantyńskim liczone były od początku świata, czyli według ówczesnych wierzeń od 5509/5508 roku p.n.e. Obecnie, gdy podaje się lata wg. kalendarza bizantyjskiego, dodaje się skrót “BE” (Era bizantyjska).

X